Zoeken

ViaValk - Interim & Advies

Veiligheid

ViaValk Interim & Advies beschikt zowel over specialistische als generalistische kennis en ervaring binnen het veiligheidsdomein en kan daarmee zowel publieke als private partijen gericht ondersteunen en adviseren.

 

Bent u (onderdeel van een) overheidsorganisatie en heeft u bijvoorbeeld behoefte aan:

  • Een inhoudelijk advies over risicobeheersing, operationele voorbereiding, crisisbeheersing en/of multidisciplinaire samenwerking;
  • Procesbeschrijvingen m.b.t. adviestaken, (operationele) werkprocessen, besluitvormingsprocedures en informatie-uitwisseling;
  • Ontwikkeling van tools/handboeken voor de uitvoering van een (operationele) taak;
  • Advies over actuele ontwikkelingen en hoe u daar met uw organisatie het meest optimaal op kunt inspelen;
  • Een sparringpartner voor managementvraagstukken;

 

Bent u een private partij en:

  • Heeft u advies nodig om te kunnen voldoen aan (wettelijke) verplichtingen die vanuit overheidswege worden opgelegd?
  • Wilt u veiligheid verbinden met het thema “maatschappelijk verantwoord ondernemen”?
  • Zoekt u iemand die namens uw onderneming contacten met de overheid kan onderhouden voor veiligheidsvraagstukken?
  • Heeft u behoefte om in de ontwerpfase een quickscan veiligheid uit te voeren;
  • Wil u het begrip “risicomanagement” introduceren in uw bedrijf?

 

Bent u geïnteresseerd of vraagt u zich af of uw vraag binnen de dienstverlening van ViaValk past, neem dan vooral contact op voor een vrijblijvend en oriënterend gesprek!