Zoeken

ViaValk - Interim & Advies

Project- en Interim-management

Projectmanagement

Projecten kenmerken zich door een afbakening in tijd, geld, mensen en door een concrete opdrachtformulering met SMART geformuleerde einddoelen.

 

Dit lijkt vanzelfsprekend, echter de praktijk is vaak weerbarstiger. Het principe van “een goed begin is het halve werk” is zeker van toepassing op projectmanagement. Te vaak wordt te snel begonnen met een project of zonder de benodigde randvoorwaarden geregeld te hebben.

 

VIAVALK Interim en Advies beschikt over ruime projectervaring en kan u helpen met het concretiseren van uw doelstellingen en het vormgeven, en desgewenst uitvoeren, van het project. Dit kan zijn in de rol van projectleider, projectsecretaris of adviseur.

 

Interim-management

De huidige maatschappij kenmerkt zich door veel technologische innovatie, een steeds complexer wordende omgeving en steeds veeleisender consumenten. Klassieke organisatieprincipes worden daardoor minder effectief en draagvlak wordt een steeds grotere basisvoorwaarde voor succes.

 

Hetzelfde geldt voor de klassieke benadering van sturing. Daar waar in het verleden de structuur in de hiërarchie leidend was, wordt tegenwoordig steeds meer geïnvesteerd in het principe van zelfsturing. Dit betekent een belangrijke kentering in het gevraagde gedrag van managers, zij worden geacht om niet alleen medewerkers, maar ook klanten e.d. te stimuleren met eigen ideeën te komen en hun invloed te laten gelden.

 

Hierdoor kunt u behoefte hebben aan:

  • Het tijdelijk invullen van een openstaande vacature op managementniveau;
  • Het oplossen van een organisatorisch probleem waar uw organisatie normaliter niet mee geconfronteerd wordt.
  • Het concreet maken van een (management)probleem en het oplossen ervan;
  • Een tijdelijke impuls in het veranderproces van uw organisatie;

 

ViaValk Interim & Advies kan u hierbij helpen en verkent graag met u uw behoefte en de randvoorwaarden die voor u van belang zijn bij het vervullen van de opdracht.