Zoeken

ViaValk - Interim & Advies

Organisatie advies

Organisatieadvies
Iedere organisatie is in ontwikkeling. Zij heeft daarvoor veelal uiteenlopende deskundigen in dienst om de organisatie gericht te kunnen adviseren over dilemma's die ontstaan in de reguliere bedrijfsvoering of om de strategie te kunnen bepalen bij nieuwe ontwikkelingen.

 

Soms is het juist handig om een externe adviseur te gebruiken. Het adagium "vreemde ogen dwingen" spreekt voor zich. Daarnaast kan een externe adviseur, juist omdat hij van buiten komt en verder geen belangen kent in het bedrijf, onpartijdig en ongekleurd een objectief advies geven over het gewenste vraagstuk.

 

VIAVALK Interim & Advies kan u op verschillende manieren adviseren. Haar kracht ligt in het schakelen tussen beleidsmatige en operationele ervaring. Adviezen zijn helder, concreet en uitvoerbaar.

 

 

Project-/programma-/procesadvisering
Veel bedrijven zijn een project gestart of komen gaandeweg tot de ontdekking dat ze juist verzuimd hebben om dit te doen. Ook kan het voorkomen dat er verschillende projecten tegelijkertijd uitgevoerd worden en is er behoefte aan onderlinge afstemming.

 

VIAVALK Interim & Advies kan u helpen om dergelijke dilemma's weer in goede banen te leiden. Door ruime ervaring met diverse projecten en programma's kan zij u gericht ondersteuning bieden in de vorm die uw voorkeur heeft en aansluit bij uw organisatie.